Ljepljiva površina


UREĐAJI SA LjEPLjIVOM POVRŠINOM

Ovi uređaji koriste UV svjetlost za privlačenje letećih insekata do uređaja, a ljepljivu površinu za njihovo neutralisanje. Uređaji sa ljepljivom površinom su idealni za osjetljive sredine.

Koriste se na mjestima gdje se izlaže hrana, javnim kuhinjama i prehrambenoj industriji.