Fruits and Flavours


P + L washroom Fruits + Flavors mirisna grupa pruža savremene mirise za klijente osjetljive na troškove i idealni za upotrebu u sanitarnim prostorijama ili drugim problematičnim prostorima. Fruits + Flavors grupa sadrži visoko kvalitetne P + L washroom ulja za isporuku pouzdanih i efikasnih mirisa.