Insekti su prljava stvorenja


Insekti su prljava stvorenja


Insekti sijleću i hrane se na prljavim mjestima, u sebe unesu ili na svoja tijela pokupe različite uzročnike bolesti. Pošto su ovi insekti veoma mobilni, lako i brzo prenose, sa svojih prljavih staništa, patogene materije u naš lanac ishrane. Ako insekt (muva) sleti na hranu ili u prostor u kome se vrši priprema hrane, on će ih kontaminirati mnoštvom uzročnika različitih oboljenja. Postoji više vrsta bolesti uzrokovanih kontaktom sa insektima. Izdvajamo neke:

E Coli

           Istraživanja su pokazala da su insekti jedan od najvecih prenosilaca

Salmonela

           Najcešci uzrocnik trovanja hranom, može preživjeti u krvotoku obične muve

Compylobocter

           Bakterija je izolovana kod mnogih vrsta insekata

Klebsiella

           Uzročnik više urinarnih i respiratornih infekcja, čest stanovnik utrobe muva

Streptokoka

           Vezana za mnogobrojna kožna i crijevna oboljenja

Meningitis

           Ovo smrtonosno oboljenje izolovano u utrobi obične kućne muve

Obična muva na svojim nogama može imati i do 6,000,000 bakterija. Muva može da položi preko 1000 jaja za samo dvije nedelje. Polaganje jaja i razviće odvija se na smetlištima, otpacima, u domaćinstvu, stajskom đubrivu i sl.